Alumni informacije
Ukupan broj diplomaca: 1699
Broj registrovanih diplomaca: 137
Ukupan broj poslova: 39
Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
TAMARA MANOJLOVIĆ, Medicina, 2024-04-09
GORDANA JOVANOVIĆ, Stomatologija, 2024-04-02
MILJA RUDAN, Stomatologija, 2024-03-29
MARINA BIKIĆ, Specijalna edukacija i rehabilitacija -Razvojni poremećaji, 2024-03-21
SARA PELEMIŠ, Specijalna edukacija i rehabilitacija -Razvojni poremećaji, 2024-03-19

Više informacija...
Novi poslovi
Specijalizant ORL, Klinički centar Crne Gore , Podgorica
Specijalizant pulmologije, Banja Vrućica, Teslić
Izabrani Doktor, Dom zdravlja Herceg Novi, Herceg Novi
Asistent, JU Visoka medicinska škola , Prijedor
Sluzba za mikrobiologiju sa parazitologijom, JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina, Bijeljina

Više informacija...