Alumni informacije
Ukupan broj diplomaca: 1656
Broj registrovanih diplomaca: 134
Ukupan broj poslova: 39
Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
MARINA RADANOVIĆ, Biomedicinske nauke - Molekularna medicina, 2023-09-28
TAMARA ZUBAC, Zdravstvena njega, 2023-09-27
IVANA ANĐELIĆ, Medicina, 2023-09-26
DAJANA TELEBAK, Medicina, 2023-09-26
MAJA VUJINOVIĆ, Medicina, 2023-09-26

Više informacija...
Novi poslovi
Specijalizant ORL, Klinički centar Crne Gore , Podgorica
Specijalizant pulmologije, Banja Vrućica, Teslić
Izabrani Doktor, Dom zdravlja Herceg Novi, Herceg Novi
Asistent, JU Visoka medicinska škola , Prijedor
Sluzba za mikrobiologiju sa parazitologijom, JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina, Bijeljina

Više informacija...